Nëpunësi Civil: Çelësi i Suksesit për një Administratë Evropiane
Ftesë e hapur për të mësuar mbi procedurat e rekrutimit

Në 4 prill 2016, në ambientet e fakultetit të Shkencave Sociale do të organizohet një aktivitet për vlerësimin e progresit të arritur në procesin e rekrutimit në administratën publike.