Buxheti i Departamentit të Administratës Publike 2019

Ligji nr.99/2018 për buxhetin e vitit 2019

Regjistri i Prokurorimeve 2019